ลานสกีคิวชู คิวชูมีสกีให้เล่นด้วย! ที่ Kuji ForestPark Skiiing Resort Oita

ลานสกีคิวชู Kuji Forest Park ลานสกีคิวชู Kuji Forest Park Skiiing Resort หลายคนอาจไม่ทราบว่าที่คิวชูก็มีลานสกีให้เล่นด้วย จริงๆ มีหลายลานสกีในคิวชู แต่ที่ดังๆ และมาได้ง่ายจากฟุกุโอกะคือ Kuji Forest Park Skiiing Resort อยู่ที่จังหวัด Oita ที่คนเคยไปคิวชูต้องเคยไปแน่นๆ อย่าง เบบปุ หรือ ยุฟุอิน แต่ที่นี้ก็มีลานสกีที่คนคิวชูนิยมมาเล่นกันด้วย จะเปิดทำการในช่วงปลาย ธ.ค. ถึง ปลาย มี.ค. เปิดเร็วช้าขึ้นกับอากาศแต่ละปี GoogleMap Kuji Forest Park Skiiing Resort : https://maps.app.goo.gl/s6TdenAHJwxXbVKF7 ซึ่งการเดินทางไปลานสกี Kuji Forest Park Skiiing Resort มีหลายแบบ วิธีเดินทางด้วยตัวเองที่สะดวกที่สุดคือขับรถไป หรือถ้าไม่ขับรถไปก็ขึ้นรถสถานี Bungo-Nakamura แล้วต่อบัสไปลานสกี Googlemap Bungo-Nakamura […]