Kushiro คุชิโระ ฮอกไกโดตะวันออก เมืองอาทิตย์ตกดินสวยที่สุดในญี่ปุ่น

Kushiro ฮอกไดโดตะวันออก ชมนกกระเรียน ชมทะเลสาบอะคัง ชมวิวพระอาทิตย์สวยที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ตลาดปลาใหญ่ 1 ใน 3 ของฮอกไกโด